• Classic-2-B.jpg

Chậu rửa Teka Classic 1

Thông tin sản phẩm

Giá: 6.720.000đ

Giá thị trường: 7.909.000 đ

Tiết kiệm: 1.189.000 đ

Thông tin chi tiết

Gama  
Kiểu máy Classic 2½B
màu sắc  
Tham khảo 10119080
EAN

 

Xem thêm đánh giá
✎ Viết đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm

Chậu rửa Teka Classic 1

Đánh giá:  

Đánh giá bởi: